Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

Als volmachtbedrijf hebben we volmacht gekregen van diverse verzekeraars. Dit houdt in dat wij bijna alle werkzaamheden overnemen van de verzekeraars die ons volmacht hebben verleend. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de verzekeringsadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Hierdoor krijgt u uw verzekeringspolis sneller, net als de vergoeding in geval van schade. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraar(s). Wij lopen dus niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen. Dat risico blijft bij de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.

De klanten van de NLG-kantoren genieten door de volmacht van veel voordelen:

 • Snelle polisafgifte door eigen bedrijf
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling door eigen afdeling
 • Alle zaken worden direct binnen het eigen bedrijf geregeld
 • Dus korte lijnen en snelle afstemming van uw verzekeringszaken

NLG Volmacht is een samenwerkwerkingsverband tussen dertien financieel dienstverleners met een eigen (huis)volmachtbedrijf. NLG Volmacht werkt alleen samen met de bemiddelaars welke juridisch verbonden zijn met deze volmachtbedrijven. Het staat de bemiddelaars vrij om verzekeringen af te nemen van NLG Volmacht.

Wij beschikken over een vergunning (nr. 12044190) van de Autoriteit Financiële Markten.

Onze diensten


Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen worden afgesloten om een deel van het inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zeker te stellen. We helpen u graag bij het in kaart brengen van de juiste verzekeringen bij uw situatie, of de situatie van uw werknemers.

Lees meer
Pensioenverzekeringen

Wanneer u als werkgever overweegt om een collectief pensioen af te sluiten voor uw medewerkers dan is dat doorgaans geen gemakkelijke beslissing. Een collectieve regeling is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Er zijn veel mogelijkheden en de keuzes die hierin gemaakt worden, bepalen de hoogte van de kosten.

Lees meer
Bedrijfsverzekeringen

Jaarlijks wijzigen risico’s, verzekeringstarieven en uw wensen. Wij adviseren en ondersteunen u in het regelen van passende verzekeringen, goede voorwaarden, marktconforme premies en een adequate afhandeling bij (schade)uitkering.

Lees meer

Veelgestelde vragen


Wat is een gevolmachtigd agent?

Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij ook doet. Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (Afm). Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener met een belangrijke toegevoegde waarde – zijn volmacht(en). Daardoor kan hij u beter en sneller van dienst zijn.

Hoe weet ik of een financieel dienstverlener een gevolmachtigd agent is?

Briefhoofd of website brengen meestal snel uitkomst. Of raadpleeg de polis: als een polis of overeenkomst is ondertekend door de financieel dienstverlener in plaats van door de verzekeringsmaatschappij of bank, hebt u vrijwel zeker te maken met een gevolmachtigd agent. U kunt ook het register van financieel dienstverleners op www.afm.nl raadplegen; de ledenlijst van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven vindt u op www.nvga.nl.

Kan een gevolmachtigd agent ook tussenpersoon zijn?

Ja. Het eigen volmachtbedrijf wordt dan gebruikt om de advies- en bemiddelingsactiviteiten te ondersteunen. De uitoefening van beide bedrijven vindt evenwel plaats in aparte ondernemingen. Er zijn ook gevolmachtigd agenten die met meerdere bemiddelaars samenwerken, van enige tientallen tot vele honderden. Grote volmachtbedrijven fungeren populair gezegd als financiële groothandel.

Hoe onafhankelijk is een gevolmachtigd agent?

De gevolmachtigd agent heeft een volmacht van één tot soms tientallen verzekeraars en banken. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. Maar hij is niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij de partijen waarvan hij een volmacht heeft. Wel zal hij in beginsel kiezen voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat hij de dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand heeft.

Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?

Zeker! Een gevolmachtigd agent voldoet volledig aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (Afm) zijn gesteld. Bovendien stellen banken en verzekeraars die een volmacht aan een financieel dienstverlener verlenen nog eens extra voorwaarden van vakbekwaamheid, transparantie en integriteit.

De meeste gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert. Kijk op www.nvga.org.

Alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl. Heeft uw klacht betrekking op een zorgverzekering dan kunt u terecht bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), postbus 29, 3700 AG Zeist, www.skgz.nl.

Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

Nee. Gevolmachtigd agenten nemen verzekeraars en banken veel werk uit handen. Daarvoor ontvangen zij van deze partijen een aparte vergoeding. U betaalt niets extra’s. Deze aparte vergoeding is alleen bestemd voor de volmachtwerkzaamheden. 

Van welke verzekeraars heeft NLG een volmacht gekregen?

NLG heeft van meerdere verzekeraars een volmacht gekregen, waaronder:

 • AIG
 • ARAG Rechtsbijstand
 • ASR Schadeverzekering
 • Avéro Achmea
 • elipsLife
 • Lloyd's Insurance Company
 • Nationale-Nederlanden
 • Quantum Leben
 • Swiss Life (Luxembourg) S.A.
Welke voordelen heb ik van een gevolmachtigd agent?

Een financieel dienstverlener die gevolmachtigd agent is, biedt u tal van voordelen. Hij behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen, financieringen, hypotheken of andere financiële producten volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van verzekeraar of bank. Dat is sneller en efficiënter. U loopt daarbij geen enkel risico: banken en verzekeraars zijn gebonden aan wat de financiële dienstverlener als hun gevolmachtigd agent met u heeft afgesproken.

De financiële dienstverlener regelt dat als gevolmachtigd agent ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?

Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling hebt u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: de gevolmachtigd agent.

Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?

Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen of banken. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld. Is het er meer dan één, dan wordt hun aandeel vermeld. Bij verzekeringen bijvoorbeeld: 50% verzekeringsmaatschappij X, 30% verzekeringsmaatschappij Y en 20% procent verzekeringsmaatschappij Z.

Levert een gevolmachtigde agent ook maatwerk?

Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of wagenpark, een woonhuis of fabriekscomplex, een individuele of collectieve ziektekostenverzekering, de gevolmachtigd agent is een professional die het juiste financiële product kan leveren.

De gevolmachtigd agent kan u naast standaard financiële producten van banken en verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen volmachtproduct. Hij kan de prijs of voorwaarden van een standaard maatschappijproduct – in overleg met de verzekeraar – zelf aanpassen.

Hij kan ook een nieuw financieel product samenstellen als dat beter aansluit bij uw situatie. Boven een dergelijke polis of overeenkomst komt vaak de kantoornaam van de gevolmachtigd agent te staan. De gevolmachtigd agent kan ook zelf een nieuw financieel product ontwikkelen en dat onder eigen merknaam op de markt brengen. Zo’n eigen volmachtproduct is het ‘huismerk’ van de gevolmachtigd agent.

Gerelateerde berichten